Kinh nghiệm kinh doanh cửa hàng tạp hóa: Thuê nhân sự là người nhà liệu có nên!?

Một trong những vấn đề phổ biến trong hoạt động kinh doanh của các cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini đó chính là vấn đề sử dụng nhân lực từ người nhà, người thân quen. Vậy có những ưu, nhược điểm nào trong việc sử dụng nguồn lực nhân sự vốn có của mình.
Nhân sự là người nhà, liệu có tốt.
Đối với tâm lý chung của các chủ cửa hàng kinh doanh tạp hóa hay mini mart đó chính là muốn sử dụng những nhân sự có sẵn trong gia đình, nhằm đảm bảo tính an toàn, trung thực, tạo công ăn việc làm cho người nhà, nhưng họ chưa hiểu được rằng, với một hệ thống nhân sự như vậy sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả kinh doanh của cả cửa hàng.

Đa phần những nhân lực trẻ mà làm thuê cho người nhà đều là những người có tính tự lập không cao, cũng muốn tận dụng cơ hội việc làm quý báu này để có được công việc ổn định, đồng nghĩa với nó là chất lượng lao động không cao, vi phạm nguyên tắc đề ra của cửa hàng. Trong lĩnh vực bán lẻ này, chất lượng lao động sẽ quyết định rất cao đến hiệu quả công việc, đến lãi lỗ kinh doanh.

Với nhân sự trong gia đình, họ không có nhiều động lực để phấn đấu, để được chứng minh mình, để được tán dương, khen thưởng và được công nhận, đó chính là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến hiệu quả công việc cho toàn bộ cửa hàng tạp hóa, nhưng những vấn đề cơ bản này vẫn thường diễn ra tại các cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini mart, thậm trí ngay cả với những người có trình độ.

Sự ảnh hưởng rất lớn ở tập thể đó chính là có năm nhân sự thì có ba nhân sự là người nhà, còn hai người kia là người thuê ngoài, một đội nhóm hoạt động hiệu quả điều quan trọng nhất đó chính là mật độ đoàn kết, biết lo lắng, đào tạo cho nhau, nhưng chắc chắn một điều rằng, với đội nhóm lắp ghép kiểu như vậy rất khó đòi hỏi kết quả có một team mạnh.

Do đó theo kinh nghiệm triển khai hơn 1.000 cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc thì "cực không đã" bạn mới sử dụng nhân sự người nhà. Cách tốt nhất, bạn hãy bình đẳng trong khâu tuyển dụng, không cả nể vì người nhà mà không đáp ứng yêu cầu công việc, vì người nhà mà vi phạm nguyên tắc, đó chính là cách quản lý khoa học và hệ thống đấy.

Dân Trí Soft biên tập.
0 Nhận xét